Kontrollpanelen i WordPress

Så här se kontrollpanelen i WordPress 2.5 ut. Det är lite blandat svenska och engelska då mina språkfiler från förra versionen ligger kvar.

[tags]wordpress[/tags]

Navigation